Cuma , 20 Temmuz 2018

Hakkında

Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ

Kurulduğu günden bu yana zeytin ve zeytinyağının tanıtımı ve kullanımını artırmak, sektördeki sorunlara dikkat çekmek için kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanan Zeytindostu Derneği, ilk sayısı 2006 yılının Eylül ayında yayımlanan Z&Z (Zeytin ve Zeytinyağı Akdeniz Kültürü) Dergisi ile sektör ilgililerine ve kamuoyuna ulaşmaktadır. 2009 yılının Mart ayına kadar farklı yayıncılık şirketleri aracılığı ile hazırlanan Dergimiz, bu tarihten itibaren tamamen Dernek bünyesinde hazırlanmakta, basımı ve dağıtımı yine Derneğimiz koordinasyonunda gerçekleşmektedir. 2 aylık periyotlarla zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili tüm kurum, kuruluşlara, Türkiye genelindeki tüm Dernek üyelerimize ve kamuoyuna ulaşan Dergimizin Şubat 2012 itibariyle 25.sayısı yayımlanmıştır.
Dernek faaliyetlerimiz ve projelerimizin yanı sıra sektörümüzdeki her türlü gelişmeyi profesyonel habercilik değerleri ve tarafsızlık ilkesi gözetilerek sayfalarına taşıyan Z&Z Dergisi, her sayısında konusunda uzman bilim insanları ve akademisyenlere ayırdığı sayfalarında zeytin yetiştiriciliğinden, zeytin ve zeytinyağı kimyasına, sektörümüzle ilgili her türlü iktisadi gelişmeden, ihracata ve Uluslararası ilişkilere kadar birçok konuya yer vermektedir.
Zengin içeriğini, profesyonel ekip tarafında hazırlanan görsel materyallerle tamamlayarak 72 sayfa ve kapak olarak hazırlanan Dergimiz, Türkiye’de konusu zeytin ve zeytinyağı olan tek yayın olma özelliğini de korumaktadır.
Dergimiz 7. Yılında yani 0cak 2013’de (27. Sayı) Hakemli dergi olarak yayın akışını değiştirmiştir.
Bundan sonraki süreçte 2 ayda bir mutlaka yayımlanma, tarafsız yayım ilkesi ile yayımcılığına devam etmektedir.
Maliyetleri reklam gelirleri ile karşılanan Z&Z Dergisi, Derneğimiz için en önemli ve etkin iletişim kanallarından biri olarak yayın hayatına devam etmektedir.
Saygılarımla,

Abidin Tatlı
İmtiyaz Sahibi ve Yayın Yönetmeni
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı