Cuma , 20 Temmuz 2018

Makale Gönderme Formu

…./…/201..

 

  Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜNE

 

Derginizde yayınlanmak üzere hazırlamış bulunduğumuz “…………………………………………………” başlıklı araştırma (veya derleme) makalesi ekli belge olarak sunulmuştur. Makale orijinal nitelikte olup herhangi bir dergide basılmamış ve basılmak üzere gönderilmemiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim

AD-SOYAD       :
E-MAİL               :
ADRES                 :
TELEFON            :